Cho hình chóp img1 có đáy img2 là hình thoi với img3 tam giác img4 vuông cân tại img5 và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng img6 Tính thể tích hình chóp img7 theo img8

A.

 img1

B.

img1

C.

 img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

img1Phân tích:         Gọi H là trung điểm AD suy ra img2,img3. Do tam giác SAD vuông cân tại S nên suy ra img4. Lại có img5. Suy ra thể tích của khối chóp là : img6 nên ta chọn A  .

Đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...