Cho hình chóp img1 có đáy img2 là hình thang vuông tại img3img4 và có img5, img6, có img7 vuông góc với đáy và img8. Gọi img9, img10 lần lượt là trung điểm của img11img12. Tính img13 của góc giữa img14img15.   

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Cách 1.         Xác định giao điểm của img1img2:         Chọn mp chứa img3 là mpimg4          Giao tuyến img5 (với img6  Trong img7 gọi img8, suy ra img9.         Xác định góc img10: - Ta có img11; img12; img13 img14 img15 vuông tại img16 img17img18 nên img19 - Góc img20           Tính góc img21:         Ta có img22.         Ta có img23 là trung điểm img24img25 là trung điểm img26 suy ra img27 là trọng tâm img28 img29         Gọi img30 trung điểm img31 suy ra img32 do đó img33 vuông tại img34img35 img36 do đó img37. Từ đó suy ra img38          Cosin của góc img39: img40. Cách 2. Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.   Khi đó: img41img42img43img44img45img46img47. img48img49chọn img50 cùng phương với img51. Do img52 với img53 là trung điểm của img54 nên tam giác img55 vuông tại img56. Vì img57nên img58 là vtpt của mpimg59 Chọn img60 cùng phương với img61. Gọi img62 là góc giữa img63 và mp img64. Ta có: img65img66.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...