Cho hình chóp img1 có đáy là hình chữ nhật, img2 Cạnh bên img3 vuông góc với đáy và img4 Điểm img5 là trung điểm của img6. Một mặt phẳng qua img7 cắt hai cạnh img8img9 lần lượt tại img10 và img11. Gọi img12 là thể tích của khối chóp img13. Giá trị nhỏ nhất của img14 bằng  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:               img1  Đặt img2 img3  img4  img5  Xét hàm số img6 trên img7 img8; img9  img10 img11 ; img12 img13  Vậy giá trị nhỏ nhất của img14 bằng img15    Cách 2: img16  Đặt img17 thì img18  img19  Từ (1) và (2) ta có : img20 Với img21 ta có: img22 Đẳng thức xảy ra img23        img24 Đẳng thức xảy ra img25 Vậy giá trị nhỏ nhất của img26 bằng img27

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...