Cho hình cầu S (O ; R) và điểm A cố định với OA = 2R. Qua A vẽ tiếp tuyến thay đổi với S(O ; R ), tiếp điểm là M . Hình chiếu của M trên đường thẳng OA là H. Tập hợp những điểm M khi tiếp tuyến AM thay đổi, S(O ; R) và A cố định là:

A.

Mặt nón.

B.

Đường tròn.

C.

Mặt trụ.

D.

Tất cả các phương án đã cho đều sai.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...