Cho hình cầu (S) bán kính R nội tiếp hình trụ (T). Gọi O và O' là tâm hai đáy của (T). Gọi VT và VS lần lượt là thể tích của hình trụ và thể tích của hình cầu, mệnh đề nào sau đây đúng ?

A.

VT > VS

B.

VT < VS

C.

VT = 2VS

D.

Một kết quả khác.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 9

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...