Cho hình cầu (S) bán kính R nội tiếp hình trụ (T). Gọi O và O' là tâm hai đáy của (T). Gọi VT và VS lần lượt là thể tích của hình trụ và thể tích của hình cầu, mệnh đề nào sau đây đúng ?

A.

VT > VS

B.

VT < VS

C.

VT = 2VS

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Một kết quả khác.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...