Cho hình bình hành img1, img2 là một điểm thay đổi trên cạnhimg3. Phép tịnh tiến theo vectơ img4 biến điểm img5 thành điểm img6 thì

A.

Điểm img1 trùng với điểmimg2.

B.

Điểm img1 nằm trên cạnh img2.

C.

Điểm img1 là trung điểm cạnhimg2.

D.

Điểm img1 nằm trên cạnh img2

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D  Theo định nghĩa phép tịnh tiến. Ta có img1 thì img2 là hình bình hành. Vậy img3 thuộc cạnh img4.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...