Cho hình bình hành ABCD tâm O, AB ≠ BC. Trên đường chéo BD lấy hai điểm M, N sao cho BM = MN = ND. Gọi P, Q là giao điểm AN và CD; CM và AB. Câu sai là

A.

P và Q đối xứng qua O.

B.

M và N đối xứng qua O.

C.

M là trọng tâm ΔABC.

D.

M là tâm đường tròn ngoại tiếp ΔABC.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...