Cho hình bình hành ABCD tâm O, AB ≠ BC. Trên đường chéo BD lấy hai điểm M, N sao cho BM = MN = ND. Gọi P, Q là giao điểm AN và CD; CM và AB. Câu sai là

A.

P và Q đối xứng qua O.

B.

M và N đối xứng qua O.

C.

M là trọng tâm ΔABC.

D.

M là tâm đường tròn ngoại tiếp ΔABC.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có OB = OD; BM = DN ⇒ OM = ON
AMCN là hình bình hành ⇒ AN // CM  ⇒ MQ là đường trung bình của ΔABN
⇒ Q là trung điểm AB. ⇒ M là trọng tâm ΔABC. 
ABCD không phải là hình thoi ⇒ BD và AC không vuông góc ⇒ M không thể là tâm đường tròn ngoại tiếp ΔABC.
(Bạn hãy tự chứng minh P, Q đối xứng qua O vì APCQ là hình bình hành).

                           

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...