Cho hình bình hành ABCD nằm trong mặt phẳng (P) và một điểm S nằm ngoài mặt phẳng (P). Gọi M là điểm nằm giữa S và A; N là điểm nằm giữa S và B; giao điểm của hai đường thẳng AC và BD là O; giao điểm của hai đường thẳng CM và SO là I; giao điểm của hai đường thẳng NI và SD là J.

Giao điểm của mặt phẳng (CMN) với đường thẳng SO là

A.

I

B.

J

C.

A

D.

B

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Trong mặt phẳng (SAC), ta có:

CMSO={I} {I}=(CMN)SO        

                                                                                                 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...