Cho  .Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị của y = f(x) tại điểm có hoành độ bằng 1 là:

A.

-6

B.

3

C.

6

D.

8

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị y = f(x) tại điểm có hoành độ bằng 1 là:

f'(1) = -1 + 1 + 6 = 6.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...