Cho hệ phương trình 

Cặp số (x ; y) nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình đã cho?

A.

(-3 ; 1)

B.

(5 ; -3)

C.

(1 ; -1)

D.

(3 ; -7)

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...