Cho hệ phương trình 

Cặp số (x ; y) nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình đã cho?

A.

(-3 ; 1)

B.

(5 ; -3)

C.

(1 ; -1)

D.

(3 ; -7)

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Từ phương trình đầu của hệ, suy ra x = -2y - 1, thế vào phương trình còn lại, ta được:

Phương trình này có hai nghiệm y = -1 ; y = 3.

Nếu y = - 1 thì x = 1 ; nếu y = 3 thì x = -7.

Vậy hệ phương trình có nghiệm là (1 ; -1) ; (-7 ; 3).

Trong các cặp số đã cho, chỉ có cặp số (1 ; -1) là nghiệm của hệ đã cho.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...