Cho hệ phương trình: 2ax + 3y = 5(a + 1)x + y = 0
Cho các mệnh đề sau:
I. Hệ có một nghiệm duy nhất khi a ≠ -3 .
II. Hệ có vô số nghiệm khi a = -3 .
III. Hệ vô nghiệm khi a = -3.
Mệnh đề đúng là

A.

Mệnh đề I.

B.

Mệnh đề II.

C.

Mệnh đề I và II.

D.

Mệnh đề I và III.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...