Cho hệ bất phương trình img1 có tập nghiệm là img2. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A.

 img1

B.

img1

C.

 img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Ta thấy img1img2.

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...