Cho hạt prôtôn có động năng KP = 1,8MeV bắn vào hạt nhân ${}_{3}^{7}Li$ đứng yên, sinh ra hai hạt α có cùng độ lớn vận tốc và không sinh ra tia γ và nhiệt năng. Cho biết: mP = 1,0073u; mα = 4,0015u; mLi = 7,0144u; 1u = 931MeV/c2 = 1,66.10-27 kg. Độ lớn vận tốc của các hạt mới sinh ra là:

A. vα = 2,18734615 m/s.
B. vα = 15207118,6 m/s.
C. vα = 21506212,4 m/s.
D. vα = 30414377,3 m/s.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...