Cho hạt nhân P1530  sau khi phóng xạ tao ra hạt nhân S1430i . Cho biết loại phóng xạ ?

A.

α

B.

β+

C.

β-

D.

γ

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...