Cho hằng số Plank h = 6,625.10−34 (Js); tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 (m/s). Khối lượng và độ lớn điện tích của electron lần lượt là: m = 9,1.10−31 (kg) và e = 1,6.10−19 (C). Chiếu một chùm sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,300 (μm) vào catôt của một tế bào quang điện. Công thoát của electron của kim loại dùng làm catôt là A = 2,5 (eV). Vận tốc lớn nhất của electron bắn ra khỏi catôt là:

A.

7,6.206 (m/s).

B.

7,6.205 (m/s).

C.

4,5.206 (m/s).

D.

4,5.205 (m/s).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...