Cho hằng số Plack h = 6,63.10–34 (J.s). Một phôtôn của ánh sáng tím có λ = 0,4 (μm) thì có năng lượng:

A.

ε = 4,97.10–19 (J).

B.

ε = 2,648.10–40 (J).

C.

ε = 2,648.10–30 (J).

D.

ε = một giá trị khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

ε = 4,97.10–19 (J).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...