Cho hàm số img1 xác định, liên tục trên img2 có bảng biến thiên như hình vẽ  img3  Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây?  

A.

img1.

B.

img1img2.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Nhìn vào BBT ta thấy, giá trị của hàm số img1 sẽ giảm (mũi tên đi xuống) khi img2 tăng trong khoảng img3 img4 Hàm số nghịch biến trên img5.

Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...