Cho hàm số img1 với img2 là hàm số liên tục trên img3. Nếu img4 và img5 thì img6 là

A.

 img1.        

B.

 img1.        

C.

 img1.        

D.

 img1.

Đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...