Cho hàm số img1 liên tục trên img2 và có bảng biến thiên như sau img3  Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.

Hàm số đã cho có hai điểm cực trị.        

B.

Hàm số đã cho có đúng một điểm cực trị.

C.

Hàm số đã cho không có giá trị cực đại.        

D.

Hàm số đã cho không có giá trị cực tiểu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Dựa vào BBT ta thấy hàm số có 2 điểm cực trị.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...