Cho hàm số img1 liên tục trên đoạn img2. Nếu img3 thì tích phân img4 có giá trị bằng

A.

img1 

B.

img1 

C.

7

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: img1.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...