Cho hàm số img1 có đồ thị là (C). Tìm tất cả giá trị của m để đường thẳng (d) đi qua img2 có hệ số góc m cắt đồ thị (C) tại 2 điểm thuộc 2 nhánh của đồ thị?  

A.

img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1 hoặc img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đường thẳng (d) đi qua img1 có phương trình là: img2 Phương trình hoành độ giao điểm: img3 img4, ta có img5. Để đường thẳng (d) cắt đồ thị (C) tại 2 điểm thuộc 2 nhánh của đồ thị (C) thì: img6.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...