Cho hàm số img1 có đạo hàm là hàm số img2 trên R. Biết rằng hàm số img4 có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hàm số img5 nghịch biến trên khoảng nào? img6   

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  img1  Từ đồ thị hàm số img2 ta suy ra đồ thị hàm số img3 (đường màu đỏ) bằng cách tịnh tiến xuống dưới img4 đơn vị. Suy ra đồ thị hàm số img5 (đường màu xanh) bằng cách tịnh tiến đồ thị hàm số img6 sang trái img7 đơn vị. Do đó hàm số img8 nghịch biến trên khoảng img9.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...