Cho hàm số img1. Tìm tập nghiệm img2 của phương trình img3.   

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  * Hàm số xác định khi và chỉ khi img1. * Ta có img2; img3img4 (loại). * Vậy img5.

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...