Cho hàm số img1. Tập nghiệm của phương trình img2 là

A.

 img1        

B.

 img1        

C.

 img1        

D.

 img1

Đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...