Cho hàm số img1. Phương trình img2 có bao nhiêu nghiệm?

A.

2

B.

3

C.

0

D.

1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...