Cho hàm số y=\frac{1}{\tan x-1}. Tập xác định của hàm số là

A.

R.

B.

R\backslash \left\{ \frac{\pi }{2}+k\pi |k\in Z \right\}.

C.

R\backslash \left\{ \frac{\pi }{4}+k\pi ;\frac{\pi }{2}+k\pi |k\in Z \right\}.

D.

R\backslash \left\{ \frac{\pi }{4}+k\pi |k\in Z \right\}.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...