Cho hàm số img1 liên tục trên img2 thỏa mãn img3, img4. Biểu thức img5 bằng biểu thức nào trong các biểu thức sau đây?

A.img1.
B.img1.
C.img1.
D.img1.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Phân tích: Đổi biến img1. Đổi cận img2, img3. Khi đó img4. Do đó img5. img6. Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...