Cho hàm số . Giả sử phương trình của đồ thị hàm số f(x) với hệ toạ độ IXY là . Khi đó, tâm đối xứng của đồ thị hàm số Y có toạ độ trong mặt phẳng Oxy là :

A.

(-1 ; -5)

B.

(-1 ; 5)

C.

(-5 ; -1)

D.

(5 ; 1)

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...