Cho hàm số . Giả sử I là điểm thuộc đường thẳng y = x - 4 và hoành độ của nó không thuộc tập xác định của hàm số f(x). Phương trình của đồ thị hàm số f(x) với hệ toạ độ IXY là:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hàm số  xác định với mọi x ≠ -1, nên điểm I có hoành độ bằng -1. Thay vào phương trình y = x - 4, ta được I(-1 ; -5)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...