Cho hàm số . Giả sử I là điểm có hoành độ không thuộc tập xác định của hàm số f(x). Điểm I sẽ nằm trên đường thẳng y = x - 4 khi có toạ độ là:

A.

(-1 ; -5)

B.

(-1 ; 5)

C.

(-5 ; -1)

D.

(0 ; 0)

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...