Cho hàm số . Giả sử I là điểm có hoành độ không thuộc tập xác định của hàm số f(x). Điểm I sẽ nằm trên đường thẳng y = x - 4 khi có toạ độ là:

A.

(-1 ; -5)

B.

(-1 ; 5)

C.

(-5 ; -1)

D.

(0 ; 0)

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

(-1 ; -5)

Hàm số  xác định với mọi x ≠ -1, nên điểm I có hoành độ bằng -1. Thay vào phương trình y = x - 4, ta được I(-1 ; -5)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...