Cho hàm số . Giả sử I là điểm có hoành độ không thuộc tập xác định của hàm số f(x). Điểm I sẽ nằm trên đường thẳng y = x - 4 khi có toạ độ là:

A.

(-1 ; -5)

B.

(-1 ; 5)

C.

(-5 ; -1)

D.

(0 ; 0)

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 40 phút có lời giải chi tiết

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...