Cho hàm số . Giả sử I là điểm có hoành độ không thuộc tập xác định của hàm số f(x). Điểm I sẽ nằm trên đường thẳng y = x - 4 khi có toạ độ là:

A.

(-1 ; -5)

B.

(-1 ; 5)

C.

(-5 ; -1)

D.

(0 ; 0)

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

(-1 ; -5)

Hàm số  xác định với mọi x ≠ -1, nên điểm I có hoành độ bằng -1. Thay vào phương trình y = x - 4, ta được I(-1 ; -5)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 40 phút có lời giải chi tiết

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...