Cho hàm số . Đường thẳng (dm) đi qua điểm A(-1 ; 0) và có hệ số góc m tiếp xúc với đồ thị hàm số đã cho khi:

A.

m = 

B.

m < 

C.

m > 

D.

m ≠ 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

m = 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...