Cho hàm số img1 có tập xác định là img2 và img3. Tìm kết luận đúng trong các kết luận sau.  

A.

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng img1

B.

Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng img1

C.

Đồ thị hàm số không có tiệm cận

D.

Đồ thị hàm số có cả tiệm cận đứng, tiệm cận ngang

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Do img1 nên đồ thị hàm số img2 có tiệm cận ngang là img3.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...