Cho hàm số img1 có bảng biến thiên dưới đây. Mệnh đề nào sau đây là đúng?         

A.Hàm số đạt cực tiểu tại img1
B.Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang.
C.Hàm số có img1
D.Đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là đường thẳng img1
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:img1  Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...