Cho hàm số y=x2-1x-1. Kết quả đúng là

A.

limx1x2-1x-1=0.

B.

limx1x2-1x-1=1.

C.

limx1x2-1x-1=2.

D.

limx1x2-1x-1 không tn ti.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

limx1x2-1x-1 không tn ti.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...