Cho hàm số y=f(x)=-x2+5; có f'(x)=-2x

Phương trình tiếp tuyến với đồ thị của hàm số tại điểm M có tung độ y0=-1 với hoành độ x0 âm là 

A.

y=12(x+2)+7.

B.

y=12(x-2)+7.

C.

y=-12(x+2)+6.

D.

y=-12(x+2)-6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

y=-12(x+2)+6.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...