Cho hàm số y=f(x). Đồ thị hàm số y=f '(x) như hình bên. Khẳng định nào sau đây sai ?

A.

Hàm số f(x) đồng biến trên (-2; 1)

B.

Hàm số f(x) đồng biến trên (1;+$\infty$)

C.

Hàm số f(x) nghịch biến trên đoạn có độ dài bằng 2

D.

Hàm số f(x) nghịch biến trên (-$\infty$;-2)

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...