Cho hàm số y=3x3+x2+1, đ y'0 thì x nhận các giá trị

A.

-29; 0.

B.

-92; 0.

C.

(-, -29][0, +).

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

y=3x3+x2+1 y'=9x2+2xy'0  9x2+2x0-29x0

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...