Cho hàm số y = x4 + ax2 +10. Với giá trị nào sau đây của a thì đồ thị hàm số có điểm uốn ?

 

 

A.

a = 0 

B.

a = 1 

C.

a < 0

D.

a > 0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

a< 0

Hàm số có D = R, đạo hàm y' = 4x3 + 2ax và y'' = 12x2 + 2a.

Đồ thị có điểm uốn khi y'' có đổi dấu hay y'' có hai nghiệm phân biệt ứng với a < 0.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...