Cho hàm số y=-x3+25 có y'=0 thì x nhận giá trị 

A.

x=±53.

B.

x=±35.

C.

x=0.

D.

Cả A, B, C đều sai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

x=0.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...