Cho hàm số: y = x3 - (m + 1)x2 - (2m2 - 3m + 2)x + 2m(2m - 1)

giá trị của m để hàm số đồng biến trên [2 ; +∞) là kết quả nào sau đây ?

A.

m < 5

B.

-2 < m < 

C.

m > -2

D.

m < 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

-2 < m < 

Hàm số đồng biến trên [2 ; +∞) khi 2 lớn hơn hai nghiệm của y'. Ta có:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...