Cho hàm số y = x3 - (m + 1 )x2 - (2m2 - 3m + 2)x + 2m(2m - 1). Khẳng định nào sau đây là đúng ?

A.

Hàm số luôn nghịch biến

B.

Hàm số luôn đồng biến

C.

Hàm số không đơn điệu trên R

D.

Các khẳng định trên đều sai

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 Hàm số không đơn điệu trên R

Tập xác định D = R.

y’ = 3x2 - 2(m + 1)x - (2m2 - 3m + 2) là tam thức bậc hai với

Δ = 7(m2 - m + 1) > 0, ∀m

hay y’ sẽ luôn đổi dấu hai lần. Vậy hàm số không đơn điệu trên R. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...