Cho hàm số y = x3-3x2+1.Tích các giá trị cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số bằng:

A. -6
B. -3
C. 0
D. 3
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 1 về cực trị của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...