Cho hàm số y = x2 +2x - 3 (C) Phát biểu nào sau đây sai

A. Đồ thị hàm sô cắt trục tung tại M (0;-3)
B. Tọa độ điểm cực đại là I (-1;-4)
C. Hàm số nghịch biến trên (-∞;-1) và đồng biến trên (-1; +∞)
D.Hàm số đạt cực tiểu tại Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 1 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...