Cho hàm số y = sin2x + sinx + 3mx. Phát biểu nào sai khi nói về m?

A. y + y” – 3mx + 3 > 0; x Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Khi m = 0 thì với Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Khi Trac nghiem online - cungthi.vnthì hàm số luôn đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Khi Trac nghiem online - cungthi.vnthì hàm số luôn nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 5 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...