Cho hàm số y = ln4x. Ta có:

A.

y' = 4ln3x

B.

y' = 4lnx3

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đạo hàm của hàm số y = ln4x là:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...