Cho hàm số y = ln4x. Ta có:

A.

y' = 4ln3x

B.

y' = 4lnx3

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đạo hàm của hàm số y = ln4x là:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...