Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên (a;b) với a;b là nghiệm của phương trình f’(x) = 0. Khẳng định sai?

A. Hàm số đồng biến trên (a;b) khi f’(x0) > 0; với x0 (a;b)
B. Hàm số đồng biến trên (a;b) khi Trac nghiem online - cungthi.vn; với Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Hàm số nghịch biến trên (a;b) khi f’(x0) < 0; với x0 (a;b)
D. Hàm số là hàm hằng trên (a;b) khi Trac nghiem online - cungthi.vn; với Trac nghiem online - cungthi.vn
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 4 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...