Cho hàm số y = cosx – 2ax. Xác định tham số a để hàm số trên Trac nghiem online - cungthi.vn?

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: Phân tích Ta có đạo hàm của hàm số là y’ = -sinx – 2a Để hàm số đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn y’ 0; x Trac nghiem online - cungthi.vn Ta có: -1 sinx 1 1 -sinx -1 1 – 2a y’ -1 – 2a Để y’ 0; x Trac nghiem online - cungthi.vn 0 1 – 2a Trac nghiem online - cungthi.vn Vậy với Trac nghiem online - cungthi.vn thỏa mãn để bài.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 5 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...