Cho hàm số y = -cos2x + sin2x – ax + 4. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về a?

A. Khi a = 0 thì -1 y’ 1
B. Khi Trac nghiem online - cungthi.vn thì hàm số luôn đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Hàm số luôn đồng biến với mọi a.
D. Khi Trac nghiem online - cungthi.vn thì hàm số luôn nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Phân tích

Ta có đạo hàm của hàm số là y’ = 2sin2x + 2cos2x – a = Trac nghiem online - cungthi.vn

 A SAI vì khi a = 0 y’ = Trac nghiem online - cungthi.vn 

B ĐÚNG vì để hàm số đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn y’ 0; x Trac nghiem online - cungthi.vn Ta có: Trac nghiem online - cungthi.vn Để y’ 0; x Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn 

C SAI vì dựa vào đạo hàm ta thấy rằng không thể xảy ra y’ 0; x Trac nghiem online - cungthi.vn với mọi a

D SAI vì để hàm số nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn y’ 0; x Trac nghiem online - cungthi.vn Ta có: Trac nghiem online - cungthi.vn Để y’ 0; x Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 5 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...