Cho hàm số y = -cos2x + sin2x – ax + 4. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về a?

A. Khi a = 0 thì -1 y’ 1
B. Khi Trac nghiem online - cungthi.vn thì hàm số luôn đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Hàm số luôn đồng biến với mọi a.
D. Khi Trac nghiem online - cungthi.vn thì hàm số luôn nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 5 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...